Dạy Toán và học Toán thế nào?

Khi biết tôi là người học Toán và làm Toán, có rất nhiều người hỏi tôi: “Học Toán để làm gì, khi mà những kiến thức học được sau đó khi rời khỏi ghế nhà trường thì gần như không sử dụng được?”. Tôi tạm chia ra hai cách trả lời cho câu hỏi này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *