Gặp gỡ Á khoa VMO 2020: Chỉ bắt đầu yêu toán từ khi đọc Pi

Trong số những học sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia vừa qua (VMO 2020) có một bạn mà tên gọi từ nhỏ ở nhà là Pi. Vào cuối năm lớp 8, bạn Pi này gặp bạn Pi khác, vừa mới “chào đời”. Từ đó bạn Pi “nhỏ” gieo vào trái tim bạn Pi “lớn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *