Giáo sư Ngô Bảo Châu gặp gỡ giáo viên, học sinh

Nhân dịp về nước làm việc trong thời gian hè 2017, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã dành thời gian đến giảng bài tại một số trường hè giáo viên và giao lưu gặp gỡ với giáo viên học sinh một số trường THPT chuyên…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *