Môn toán trong kỳ thi tú tài của nước Pháp

Kỳ thi tú tài Pháp trước năm 2020 Bằng tú tài (Baccalauréat, thường gọi tắt là BAC) đầu tiên của Pháp xuất hiện từ thế kỷ thứ 13 với sự ra đời của Đại học Paris. Đây là văn bằng do Đại học Paris cấp và giao phó cho bốn khoa: nghệ thuật, y học, luật,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *