Thuật ngữ Toán học

Số học (Arithmectic) là một trong những ngành cổ xưa nhất của toán học, tên gọi nó bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp… Trước đây, từ số học thường được dùng để chỉ số học sơ cấp, nghĩa là lĩnh vực nghiên cứu các số nguyên và các số nói chung, cùng với các…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *