Tìm hiểu các mạng cỡ lớn

“Chúng ta sống trong một thế giới kết nối.” Câu nói đó được nhắc đi nhắc lại ngày càng nhiều. Ngoài những thí dụ hiển nhiên như Facebook, Twitter, internet, còn rất nhiều các thí dụ khác về mạng:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *