Toán học trong sự ra đời của máy chụp cắt lớp

máy chụp cắt lớp

Wilhem Conrad Roentgen phát hiện ra tia X vào năm 1985. Sau đó, với sự đóng góp của nhiều nhà khoa học như Henri Becquerel và Marie Curie, bức xạ này bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong các chẩn đoán y khoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *